Černošský Pán Bůh 2

Osoby a obsazení

Prolog

 
Děda: Pavel Řepa
Zvídavá holka: Lenka Kajerová
Znuděný mladík: Petr Novotný
Ve všech obrazech: Hospodin: Pavel Řepa

1. obraz – Stvoření světa a Adam a Eva

 
Archanděl Gabriel: Jan Krejčí
Cherubínská maminka: Ivana Kožmínová
Adam: Jan Novotný
Eva: Martina Křepinská

2. obraz: Jakubova svatba

 
 
Izák:Miroslav Jarý
Lában: František Havel
Ezau: Jan Krejčí
Jakub: Martin Novotný
Ráchel: Martina Křepinská
Lea: Olga Poláková

3. obraz: Samson a Dalila

 
Samson:Jan Vocelka
Dalila:Lenka Kajerová

4. obraz: David a Goliáš

 
David:František Havel
Saul:Miroslav Jarý
Goliáš:Jan Vocelka

5. obraz: Pokušení krále Davida

 
Mrs. Uriášová:Martina Křepinská
Posel:Petr Kalianko
Král David:František Havel

6. obraz: Moudrost krále Šalamouna

 
1. žena:Lenka Kajerová
2. žena (Sába):Olga Poláková
Král Šalamoun:Petr Novotný

7. obraz: Neblahý sňatek krále Achaba

 
Král Achab:Miroslav Jarý
Prorok Micheáš:Petr Kalianko
Přítel Henry:Jan Novotný
Jezabel:Lenka Kajerová

8. obraz: Debora a Filištíni

 
Prorok Baruch:Jan Novotný
Debora:Ivana Kožmínová

Epilog: Jak se poznají vánoce ?

 
Mabel:Ivana Kožmínová
Lucy:Olga Poláková
Noemi:Martina Křepinská
Šerif:František Havel

 

V rolích dalších náhodných postav Filištínů, Izraelitů a cherubínů se postupně objevují všichni členové DS Komedyjanti.

Tvůrci

režie: Ivana Kožmínová
výprava: DS Komedyjanti
kostýmy: Marcela Horáková
hudba: Emilián Dekoj
hudební doprovod: sl. Souhradová, J. Havel, J. Vocelka
zvuk, osvětlení: Pavel Štelmák
rekvizity: Martin Novotný

Naši mecenáši, podporovatelé a sponzoři: