O Komedyjantech

V roce 2017 oslavil čtvrtstoletí svého trvání amatérský divadelní soubor “Komedyjanti” z Tachova. V době svého vzniku navazoval na dlouhou poválečnou tradici amatérského divadla v Tachově.

Největší rozkvět amatérských souborů se odehrál v padesátých a první polovině šedesátých let, kdy v Tachově působila celá řada amatérských divadelníků, sdružujících se v několika souborech. Tato “zlatá éra” tachovských ochotníků spjatá s jmény vůdčích osobností jako byli Rudolf Tomšů, Jaromír Šiml, Miloslav Šlapák nebo Ota Zima, skončila ještě před rokem 1968.

V sedmdesátých letech mladá parta založila soubor, který se však dožil jen tří inscenací, z nichž dvě režíroval Pavel Řepa a jednu Václav Janoušek.

Ani osmdesátá léta nebyla na ochotničení v Tachově bohatá. Za celých deset let byly v Tachově sehrány pouze dvě inscenace pocházející z dílen někdejšich divadel malých forem. Na jejich vzniku se podíleli Pavel Řepa a dr. Miroslav Dvořák, z hudebníků pak Emilián Dekoj a Karel Charvát.

Teprve v roce 1992 se pravidelné ochotnické divadelničení v Tachově obnovilo, když Pavel Řepa a Václav Chvátal připravili inscenaci hry Františka Nepila: “Noc a skála”. Původní jednorázová legrácka však zájemce chytla a tak o rok později bylo započato s přípravou dalšího titulu, jímž byla Podskalského “Žena v trysku století”.

A pak již šly další premiéry. Soubor si začal sám upravovat některé literární texty pro divadlo a původně kroužek pracující při Městském kulturním středisku se posléze stal samostatným občanským sdružením. Jednotliví členové přicházeli a odcházeli, ale mnozí se znovu vrací a tak v šestadvacátém roce své existence je soubor schopen připravit a provozovat dvě představení současně, povětšinou s premiérou na jaře a na podzim.

Komedyjanti však již dávno nefungují čistě jen jako ochotníci, ale podílejí se svými taškařicemi a spoluprací na mnoha dalších aktivitách. Jako zlatý hřeb mimodivadelnich činností lze dozajista považovat účinkování na historických slavnostech v Tachově, kdy fungujeme nejen jako součást tradičního průvodu, ale zároveň v průběhu celého víkendu hrajeme své vlastní tématicé divadelní kusy po celém městě.

V rámci boření hranic pak již dvě dekády spolupracujeme s německými kolegy z Baernau, se kterými jsme sehráli bezpočet představení na obou stranách hranice. Bezesporu za nejúspěšnější společné česko-německé představení lze považovat celovečerní hru o osudech dobrého vojáka Švejka.

Největším projektem pak bylo představení o mistru Janu Husovi pod režií profesionální režisérky Yvonne Brosch a s profesionálními herci z Mnichovského divadla v celkovém počtu více než 50ti herců.

Pavel Řepa a Michal Laško