Komedyjanti na městských slavnostech 2018

I letos jsme se zapojili do tradičních městských oslav v Tachově.